9 Mart / 16 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.30 – 15.00 arasında yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul için Hazırun, Derneğimizde ilan edilmiştir.

Tüzüğümüzün 16. maddesi gereğince; aidatlarını 17 Şubat 2019 Pazar, saat 19.00’a kadar ödemiş olan üyelerimizin adını içeren Hazırun, 3 gün süre ile Derneğimizde ilan edilecektir. İlan süresi boyunca yapılacak itirazlar ise Sicil Kurulu tarafından karara bağlanıp liste kesinleşecektir.

Bu nedenle üyelerimizin 21 Şubat 2019 Perşembe günü saat 19.00’a kadar listeden kontrollerini yapmalarını, listede adı bulunmayan üyelerimizin Dernek sekreteryasına başvurmalarını, aksi halde yapılacak itirazların geçersiz olacağını önemle duyururuz.

Saygılarımızla,
Galatasaraylılar Derneği