25 Şubat / 4 Mart 2017 Cumartesi günü Galatasaraylılar Derneği / Levent binasında saat 10.30’da yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı için Hazırun, Derneğimizde ilan edilmiştir.

Tüzüğümüzün 16. maddesi gereğince; aidatlarını 5 Şubat 2017 Pazar, saat 19.00’a kadar ödemiş olan üyelerimizin adını içeren Hazırun, 3 gün süre ile ilan edilecektir. İlan süresi boyunca yapılacak itirazlar ise Sicil Kurulu tarafından karara bağlanıp liste kesinleşecektir.

Bu nedenle üyelerimizin 9 Şubat 2017 Perşembe günü saat 19.00’a kadar listeden kontrollerini yapmalarını, listede adı bulunmayan üyelerimizin Dernek sekreteryasına başvurmalarını, aksi halde yapılacak itirazların dikkate alınamayacağını önemle duyururuz.