Değerli Galatasaraylılar,

16 / 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Galatasaraylılar Derneği / Levent binasında saat 10.30’da yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı için Hazırun, Derneğimizde ilan edilmiştir.

Tüzüğümüzün 16. maddesi gereğince; aidatlarını 27 Ocak 2019 Pazar, saat 19.00’a kadar ödemiş olan üyelerimizin adını içeren Hazırun, 3 gün süre ile Derneğimizde ilan edilecektir. İlan süresi boyunca yapılacak itirazlar ise Sicil Kurulu tarafından karara bağlanıp liste kesinleşecektir.

Bu nedenle üyelerimizin 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 19.00’a kadar listeden kontrollerini yapmalarını, listede adı bulunmayan üyelerimizin Dernek sekreteryasına başvurmalarını, aksi halde yapılacak itirazların dikkate alınamayacağını önemle duyururuz.

Saygılarımızla,